Bogdan Borusewicz

Bogdan Michał Borusewicz urodził się 11 stycznia 1949 w Lidzbarku Warmińskim. Polski polityk, który rodakom dał się poznać jako działacz opozycji demokratycznej w latach PRL, poseł na Sejm I, II, III kadencji, od 2005 marszałek Senatu VI, VII i VIII kadencji, 8 lipca 2010 formalnie był tymczasowo wykonującym obowiązki prezydenta RP, od 2013 wiceprzewodniczący PO. W 1980 współtworzył stronę organizacyjną strajku sierpniowego w Stoczni Gdańskiej i opracowywanie postulatów strajkowych. Brał udział w zakładaniu NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 stanu wojennego ukrywał się i organizował struktury podziemne NSZZ „S”. Był m.in. przewodniczącym zarządu Regionu Gdańskiego oraz wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej. W 1986 został aresztowany i uwięziony, a w 1988 zwolniony z więzienia na mocy amnestii. Bogdan Borusewicz jest zaangażowany w projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych, który zakłada pomoc m.in. kombatantom, uczestnikom walki cywilnej oraz działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej.


Nagranie rozmowy wyemitowanej 7 czerwca 2014 r. o godzinie 12:00

Opublikowano