Ewa Bończak-Kucharczyk

Ewa Bończak-Kucharczyk urodziła się 15 listopada 1950 roku. Na kartach polskiej historii zapisze się jako polska działaczka samorządowa. W latach 1998–2001 pełniła funkcję wiceprezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w rządzie Jerzego Buzka, zajmowała się pracami legislacyjnymi w zakresie ustaw dotyczących gospodarki przestrzennej, nieruchomości i budownictwa mieszkaniowego.

Choć z wykształcenia jest architektem krajobrazu, to w tym zawodzie pracowała jedynie w latach 80. Potem bez reszty pochłonęła ją polityka. W stanie wojennym to właśnie Ewa Bończak-Kucharczyk organizowała pomoc dla pozostających w ukryciu działaczy opozycji. Wchodziła w skład konspiracyjnej Tymczasowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” z Regionu Białystok. Gdy nadszedł czas przemian zajęła się działalnością w Kongresie Liberalno-Demokratycznym. Następnie związana z Unią Wolności, do 2005zasiadała we władzach krajowych tej partii.

Spod jej pióra wyszły liczne publikacje naukowe, m.in. komentarze do przepisów dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, własności lokali i wspólnot mieszkaniowych.


Nagranie rozmowy wyemitowanej 14 czerwca 2014 r. o godzinie 8:00

Opublikowano