Małgorzata Gładysz

Małgorzata Gładysz urodziła się 18 VII 1941 w Warszawie. Ukończyła Politechnikę Gdańską, Wydziału Architektury.
W sierpniu 1980 roku była wiceprzewodniczącą KS w Zakładzie Remontowo-Budowlanym AM, od IX 1980 w „S”, członkini Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczącą KZ ZRB AM, delegat do KZ AM.
W 1981 była także obserwatorką procesów działaczy „S”. Spisywała relacje z rozpraw. W VIII 1988 wspomagała strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W 1989 wypełniała szeregi członków Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Gdańsku. Rok później była komisarz wyborczą w woj. gdańskim z ramienia KO. 1990-1991 delegat pełnomocnika rządu ds. reformy samorządowej w województwie, 1991-1998 szefowa ośrodka ekspertyz i doradztwa sejmiku gdańskiego, 1998-2002 radna Województwa Pomorskiego z listy RS AWS.
Pani Małgorzata od 2001 jest na emeryturze. Jednak nie zrezygnowała z aktywności. W latach 2002-2007 była kierownik Biura Poselskiego wicemarszałka Senatu Macieja Płażyńskiego. Od 2008 pełni funkcję doradcy marszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Dodatkowo oprowadza po Warszawie wycieczki. My na rozmowę namówiliśmy ją podczas jednej z takich przechadzek z grupą z Francji.


Nagranie rozmowy wyemitowanej 26 lipca 2014 r. o godzinie 8:00

Opublikowano