Witold Ryszard Kaszuba

Witold Ryszard Kaszuba dzisiaj ma 61 lat. Ukończył Policealne Studium Zawodowe w Świdnicy (1976). W latach 1978-1983 pracował w Zakładach Mechanicznych Ursus. W VII 1980 był współorganizatorem strajku w ZM Ursus. Od IX 1980 w „Solidarności”; 1980-1981 członek Zarządu Fabrycznego „S” w ZM Ursus.

Witold Kaszuba za działania zmierzające do obalenia komunizmu był poddawany rewizji, karany przez kolegium ds. wykroczeń, aresztowany, wielokrotnie przesłuchiwany w KD MO Warszawa-Ochota, przetrzymywany w AŚ Warszaw-Mokotów; w I 1982 wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie skazany na 3 lata więzienia. W VIII-XI 1984 został ponownie aresztowany, zwolniony na mocy amnestii. 1984-1986 współzałożyciel i pracownik Spółdzielni Pracy Unicum w Warszawie. Dzisiaj prowadzi firmę komputerową.


Nagranie rozmowy wyemitowanej 19 lipca 2014 r. o godzinie 8:00

Opublikowano