Zbigniew Janas

Zbigniew Janas (poseł III kadencji Sejmu (sejm.gov.pl)

Zbigniew Janas – urodzony w 1953 roku. Z wykształcenia technik elektryk. Pracował jako maszynista kolejowy, a później elektromonter w zakładach mechanicznych Ursus. Współpracownik KOR, jeden z czołowych działaczy podziemnej Solidarności, szef ursuskiej „Solidarności” i członek Komisji Krajowej. 1 VII 1980 współorganizował (ze Zbigniewem Bujakiem) 1-zmianowy strajk w ZM Ursus przeciwko podwyżkom cen, zakończony po przyjęciu postulatów przez dyrekcję. 13 XII 1981 – 1984 żył w ukryciu. Przywódca Solidarności Polsko-Czechosłowackiej i założyciel Polsko-Węgierskiej. Jak sam mówi: „Nie żałuję niczego. Dzisiaj ludzie chodzą do kina na „Ściganego” i inne filmy akcji. Ja miałem to szczęście, że sam byłem bohaterem takich wydarzeń w realnym życiu„.

Po 1989 r. czterokrotnie zasiadał w ławach sejmowych. Był prezesem zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. Obecnie jest członkiem rad nadzorczych trzech spółek giełdowych.


Nagranie rozmowy wyemitowanej 12 lipca 2014 r. o godzinie 8:00

Opublikowano