Jan Olszowski

Jan Olszowski przyszedł na świat 23 grudnia 1947 roku w Opolu. W 1976 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał uprawnienia radcy prawnego. W wyborach samorządowych w 1990 został wybrany radnym Zielonki z ramienia Komitetu Obywatelskiego, następnie zaś burmistrzem tego miasta. W 1993 uzyskał mandat posła na Sejm II kadencji w okręgu Warszawa z listy Unii Demokratycznej. Zasiadał w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej. Był także członkiem trzynastu podkomisji. W 1997 i 2001 bez powodzenia kandydował do Sejmu z listy Unii Wolności. W 2002 powrócił do pracy w zawodzie radcy prawnego.

Opublikowano