Trzecie w Polsce Centrum Integracji Społecznej będzie w Legionowie

Udało się za drugim podejściem. Mimo iż za pierwszym razem wniosek wystosowany przez fundację „Nadzieja” został odrzucony, teraz mamy już pewność, że projekt został zakwalifikowany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomoc bezrobotnym czas zacząć.

Bezrobocie to problem szczególnie powszechny wśród mieszkańców Legionowa i okolic. Tym bardziej, że połowa osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie to osoby długotrwale bezrobotne. To z nimi nawiązanie współpracy w ramach tego projektu będzie najprawdopodobniej najtrudniejsze. Dlaczego? Bo jak do tej pory praca im się nie opłaca. W momencie w którym osoby te podejmą się pracy, stracą dostęp do zasiłku, dofinansowania za mieszkanie, darmowych posiłków dla najmłodszych członków rodziny. Często wynagrodzenie za pracę nie przewyższa wartości tych dóbr. A co jeśli zarejestrowana jest cała rodzina?
Projekt zakłada pomoc 40 osobom w różnym wieku, szczególnie tym najbardziej potrzebującym, czyli samotnie wychowującym dzieci matki, osoby z wykształceniem gimnazjalnym i zawodowym jak również wspomnianej już wcześniej grupie długotrwale bezrobotnych. Program CIS-u zakłada dodatkowe kursy dla tych osób, między innymi z zakresu gastronomii, hydrauliki opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi czy obsługi wózków widłowych. Przewidziane są też warsztaty psychologiczne, dzięki którym uczestnicy będą wiedzieli w jakiej dziedzinie najlepiej szukać pracy. Ważnym założeniem jest zmiana nastawienia do pracy wśród tych osób.
Akcji mających na celu walkę z bezrobociem jest wiele, jednak nie widać spektakularnych efektów. W przypadku Centrum Integracji Społecznej ma być inaczej, ponieważ ma to być instytucja trwała. Dofinansowanie tego projektu wynosi 1 108 980 zł. Same Centrum jeszcze nie powstało, ale już teraz trwają konkursy i rekrutacje na pracowników zakładu. Mimo iż bezrobotnych jest wielu, a miejsc dostępnych w projekcie tylko 40, mamy nadzieję, że pomoże to w walce z bezrobociem na większą skalę.

Opublikowano