Rola ruchu i ćwiczeń fizycznych w prawidłowym rozwoju człowieka cz.1

Joga moja pasja!

Na wstępie dzisiejszego spotkania z Państwem , chciałabym przytoczyć słowa znakomitego człowieka, lekarza i filozofa Wojciecha Oczko (1545-1608)

Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu

Ruch -to najważniejszy obok odżywiania czynnik determinujący ludzkie zdrowie.

Ruch w doskonaleniu systemów regulujących organizm bezsprzecznie stawiany jest na pierwszym miejscu. Aktywność ruchowa jest czynnikiem, który wpływa na stan morfologiczny i funkcjonalny organizmu, a także kształtuje cechy psychiczne. Poprzez ćwiczenia fizyczne człowiek jest w stanie oddziaływać na dowolny system organizmu, a tym samym na ogólny poziom jego sprawności. Ruch towarzyszy człowiekowi od chwili narodzin i we wczesnym okresie jest jednym z elementów na podstawie, którego można zdiagnozować prawidłowości rozwoju bądź tez wychwycić zaburzenia w jego przebiegu.

Należy również uzmysłowić sobie jak ważne jest wykorzystanie ćwiczeń jako czynnika stymulującego pracę ludzkiego mózgu, w tworzeniu się nowych połączeń nerwowych, które mogą zaistnieć na skutek plastyczności mózgu. Wiele poczynionych obserwacji jednoznacznie wskazuje na to, że bez odpowiedniej dawki ruchu i aktywności fizycznej ciało człowieka rozwija się gorzej i znacznie wolnej, a brak tego ruchu jak np. raczkowania może być jednym z powodów zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu.

Według Paula Denisonna, autora kinezjologii edukacyjnej, wiele zaburzeń można zlikwidować poprzez ruch. Wykonywanie prostych ćwiczeń naprzemiennych oraz przekraczających linie środka integruje obie półkule mózgowe a efektem tego działania może być poprawa koncentracji uwagi dziecka co ma pozytywne wpływ np.na płynne czytanie itd. Ćwiczenia wykorzystuje się na szeroka skalę w integracji sensorycznej i wielu innych metodach. Skuteczność działania leczniczego ćwiczeń polega na tym, że podczas wykonywania powtarzalnych ruchów w mózgu wytwarzają się nowe połączenia i wzmacniają już istniejące , wydzielają się substancje hamujące hormon stresu oraz takie, które wpływają pozytywnie na cały organizm określane jako hormony szczęścia. Ćwiczenia poprzez wykonywanie ruchów pobudzają ośrodki ruchu jak również wpływają na pobudzenie ośrodków zlokalizowanych w ich pobliżu. Ćwiczenia należy wykonywać przez długi okres czasu i systematycznie a najlepiej by było, żeby ruch stał się tak obecny w naszym życiu i w życiu już małych dzieci, żeby nie przybierał formy terapii ale stał się stylem życia i najtańszym lekarstwem po jakie możemy sięgać każdego dnia. Systemem ćwiczeń, który spełnia powyższe kryteria jest system ćwiczeń Hatha Joga. Jest to joga skoncentrowana na wykonywaniu asan-ćwiczeń, żeby odczuć ich działanie prozdrowotne powinno się praktykować systematycznie kilka razy w tygodniu a wówczas tak jak mówił Wojciech Oczko –ruch może stać się najlepszym lekarstwem w przypadku wielu chorób .

Małgorzata Gołębiowska 

Opublikowano