STOP przemocy w rodzinie

 

Głównym celem Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-20120 jest stanowcze zmniejszenie skali tego zjawiska, a także działania mające na celu zniwelowanie przemocy w rodzinie. Komenda Powiatowa Policji w Legionowie udostępnia listę instytucji rządowych, samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych, do których mogą się zwrócić osoby dotknięte przemocą w rodzinie.  Organy te działają na terenie województwa mazowieckiego.

Przemoc w rodzinie zawsze wiąże się z tragicznymi konsekwencjami. Prowadzi nie tylko do bólu fizycznego ofiary, ale również do zaburzeń funkcjonowania. W rezultacie może ucierpieć cała rodzina. Osoby dotknięte przemocą w rodzinie pod wpływem silnych emocji, stresu i strachu nie wiedzą jak sobie poradzić w sytuacji, w której się znalazły.

Dlatego też kierując się chęcią pomocy takim osobom Komenda Powiatowa Policji w Legionowie udostępnia wspomnianą już listę. Przekazana została przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, zawiera bazę danych instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie działającym na terenie naszego województwa. Dostępna jest na stronie internetowej KPP w Legionowie.

Opublikowano