Joga –Moja pasja ! Rola ruchu i ćwiczeń fizycznych w prawidłowym rozwoju człowieka cz.2

 

Rozpoczynając praktykowanie jogi początkowo skupiamy się na utrzymaniu prawidłowej postawy ciała , w dalszej kolejności na oddychaniu i utrzymaniu wygiętego kręgosłupa. Uświadamiamy sobie reakcje płynące z ciała, jego położenie, różnice pomiędzy obiema stronami, nacisk ciała na powierzchnię , pojawiające się napięcia i fazy rozluźnienia.

 

Informacje jakie odbieramy sprawiają, ze zaczynamy umiejscawiać ciało w przestrzeni, stajemy się bardziej świadomi własnej sylwetki staramy się zachować właściwą postawę nie tylko podczas ćwiczeń ale również w życiu codziennym . Za jakość odczuć płynących z naszego ciała dotyczących ułożenia poszczególnych części w przestrzeni odpowiedzialny jest zmysł równowagi i propriocepcji inaczej nazywanej zmysłem kinestetycznym bądź czuciem głębokim. Proprioreceptory zlokalizowane są w mięśniach i ścięgnach i przekazują do mózgu informacje o napięciu mięśniowym. Układ propriocepcji odbiera bodźce związane z uciskiem, rozciągnięciem, ustawieniem i ruchem ciała wobec siebie. Integracja tego układu decyduje o planowaniu i wykonaniu ruchu, reguluje napięcie mięśniowe, koordynuje pracę mięśni, oraz wpływa na odczucie prawidłowego schematu ciała. Najważniejszymi receptorami odbierającymi czucie głębokie, czyli proprioreceptorami są wrzecionka nerwowo-mięśniowe oraz wrzecionka nerwowo-ścięgniste (narządy ścięgniste Golgiego). Reagują one na aktywny skurcz mięśnia oraz bierne rozciągnięcie czyli na zmiany napięcia i długości mięśnia szkieletowego .Proprioreceptory które są odpowiedzialne są za utrzymanie równowagi ciała zlokalizowane są w błędniku. Proprioreceptory znajdują się również w stawach. Niedostateczna i zubożała informacja z receptorów stawowych prowadzi do jego niestabilności mechanicznej, a konsekwencji do niestabilności funkcjonalnej. Sumujące się zaburzenia stabilności mogą doprowadzić do powtarzających się urazów, co w konsekwencji powoduje trwałe zaburzenie funkcji narządów ruchu. Mechanoreceptory (receptory rozmieszczone w mięśniach, ścięgnach, torebkach stawowych, reagujące na ruch), oraz receptory znajdujące się w narządzie wzroku i narządzie równowagi, przesyłają sygnały do ośrodków w mózgu i rdzeniu przedłużonym, dając podstawę świadomego określenia ułożenia stawu w przestrzeni. Na skutek informacji zwrotnej do efektora, zarówno świadomej jak i odruchowej, możliwe jest wykonanie ruchu lub stabilizacji stawu. Mechanizm ten ulega rozregulowaniu w miarę upływy lat, ale także na skutek urazu (szczególnie w przypadku uszkodzenia mięśnia, więzadła, torebki stawowej). Odtworzenie prawidłowego czucia głębokiego jest jednym z celów rehabilitacji ruchowej. Można to uzyskać stosując odpowiednie ćwiczenia ruchowe. Takimi ćwiczeniami mogą być ćwiczenia-asany wykonywane w praktyce jogi. Wskazania do ćwiczeń propriocepcji obejmują: • Urazy narządów ruchu(urazy więzadeł stawu kolanowego, urazy stawu skokowego, urazy barku); • Schorzenia ośrodkowego układu nerwowego (mózgowe porażenie dziecięce, stany po urazach czaszkowo-mózgowych, przebyte udary mózgu, guzy mózgu); • Schorzenia obwodowego układu nerwowego niedowłady • Profilaktyka przed urazami

Małgorzata Gołębiowska-Sobota

Opublikowano