Warszawiacy upamiętnią zdobycie PAST-y

W środę, 20 sierpnia, w 70. rocznicę zdobycia przez powstańców warszawskich budynku PAST-y, Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wraz z przedstawicielami środowisk kombatanckich złoży kwiaty pod pamiątkową tablicą na budynku przy ul. Zielnej. W 1944 r. po niemal trzech tygodniach walk, batalion „Kiliński” przy współudziale innych jednostek AK, zdobył budynek Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej. Miał on miał szczególne znaczenie strategiczne, ponieważ był centrum łączności między Berlinem, a frontem wschodnim.

fot.

Opublikowano