Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

Nośmy odblaski

Od 31 sierpnia, w momencie gdy robi się ciemno, każdy pieszy poruszający się poza terenem zabudowanym musi mieć na sobie elementy odblaskowe.

Jest to niedroga inwestycja, a gwarantuje dużo bezpieczniejszą podróż, zarówno dla kierowców jak i dla pieszych. W momencie gdy jesteśmy ubrani na ciemno, kierowca może nas zauważyć z odległości około 40 metrów. Z elementami odblaskowymi odległość ta jest znacznie większa- 150 metrów. Dzięki temu kierowca ma więcej czasu na wykonanie manewru, pozwalającego bezpiecznie ominąć pieszego.

Statystyki przeprowadzane co roku nie pozostawiają żadnych złudzeń- często dochodzi do wypadków z udziałem pieszych, w tym dużo z nich jest właśnie z ich winy. Dlatego też od 31 sierpnia pojawia się nowe zapisy. Do tej pory dotyczyły one tylko dzieci poniżej 15 roku życia. Za nieprzestrzeganie tej zasady będzie można otrzymać mandat od 20 do nawet 500 zł. Wyjątek dotyczy osób, które będą poruszać się drogą przeznaczoną wyłącznie dla pieszych oraz w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem.

 

 

Opublikowano