Nowe źródło ciepła w Legionowie

Stałe taryfy za ciepło, większa efektywność wytwarzanego ciepła oraz bezpieczeństwo dostaw energii – to tylko niektóre z zalet kogeneracji.  W środę, 03.09 została podpisana umowa z konsorcjum złożonym ze spółek Eneria – Introl – Energomontaż na realizację tej inwestycji.

Wykonanie nowoczesnego źródła ciepła i energii elektrycznej kryje się pod nazwą realizowanego przez PEC Legionowo, wartego 30 mln zł, projektu „Budowa źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie”.

Inwestycja zostanie sfinansowana z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych w ramach unijnej Inicjatywy JESSICA, reszta pochodzić będzie ze środków własnych PEC-u, pożyczek i kredytów komercyjnych. Efektem preferencyjnego oprocentowania pożyczki jest zaoszczędzona kwota 5 135 123,90 zł.

źródło: materiały prasowe

Opublikowano