Unijne środki na sport

Już wkrótce dzięki podpisaniu umów pożyczek – w Legionowie powstanie Park Zdrowia a w Makowie Mazowieckim zostanie przebudowany budynek siłowni.

Umowy na pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA  między BGK a Gminą Miejską Legionowo i między BGK a Miastem Maków Mazowiecki zostaną podpisane 9 września br. (wtorek), godz. 12.00 w siedzibie urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, sala na IV piętrze

Uczestnikami spotkania będą:

  • Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego
  • Wiesław Raboszuk, wicemarszałek
  • Roman Smogorzewski, prezydent miasta Legionowo
  • Janusz Jankowski, burmistrz miasta Maków Mazowiecki
  • Marek Szczepański, dyrektor zarządzający Pionem Funduszy Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Piotr Popik, członek zarządu, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Dzięki podpisaniu umów kluby sportowe z Makowa Mazowieckiego będą mogły trenować w zmodernizowanym budynku siłowni (inwestycja zostanie wsparta pożyczką w wysokości 380 tys. zł), a mieszkańcy Legionowa dzięki prawie 2,5 mln zł pożyczki zyskają nową przestrzeń publiczną – Park Zdrowia.

Przypomnijmy, że JESSICA jest źródłem finansowania zwrotnego (ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w formie np. preferencyjnych pożyczek), inwestycji infrastrukturalnych spełniających jednocześnie cele publiczne i komercyjne. Z punktu widzenia rentowności – inwestycje te znajdują się w „niszy rynkowej” i tym samym są mało atrakcyjne dla inwestorów prywatnych oraz banków oferujących kredyty inwestycyjne.

/Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego/

Opublikowano