Nowe inwestycje w Legionowie

Dzieki unijnemu wsparciu zostanie zbudowany Park Zdrowia w Legionowie oraz przebudowany budynek siłowni w Makowie Mazowieckim. Tym razem środki pochodzą z Inicjatywy JESSICA.

W Makowie Mazowieckim dzięki pożyczce w wysokości 380 tys. zł zostanie zrewitalizowany pochodzący z początku XX w. budynek dawnej łaźni żydowskiej. Wpisany do rejestru zabytków obiekt obecnie użytkowany jest przez Ludowe Stowarzyszenie Sportów Siłowych. Inwestycja zakłada przeprowadzenie niezbędnego remontu oraz przebudowę z zachowaniem oczywiście zabytkowego charakteru budynku. Przeprowadzenie inwestycji znacząco poprawi warunki treningowe klubów sportowych działających na terenie miasta.

Dzięki wsparciu JESSICA już wkrótce mieszkańcy Legionowa zyskają nową publiczną przestrzeń miejską – Park Zdrowia. To już kolejna inwestycja realizowana w mieście z wykorzystaniem unijnych środków. Tuż obok nowo powstającego parku znajduje się oddana do użytku w 2010 r. hala widowiskowo-sportowa Arena Legionowo, której budowa możliwa była dzięki unijnemu wsparciu. Park Zdrowia, będący uzupełnienie oferty hali powstanie na sąsiednim niezagospodarowanym do tej pory obszarze leśnym. Na tym terenie zostanie zbudowany utwardzony plac wraz z systemem alejek, które łączyć się będą z placem. Znajdą się tu siłownie plenerowe z urządzeniami do ćwiczeń ruchowych oraz tężnia solankowa, a także elementy potrzebne do gier plenerowych. Całość uzupełniać będą obiekty małej architektury oraz oświetlenie.

źródło: materiały prasowe

fot. Martyna Pierzchała/mazovia.pl

Opublikowano