Nowe szanse edukacyjne dla uczniów z Wołomina

Gmina Wołomin została wybrana do udziału w projekcie „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”. Akcja zostanie przeprowadzona w ośmiu szkołach.

Projekt ma przede wszystkim na celu wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów poprzez dodatkowe zajęcia, które będą podzielone tematycznie. Są trzy bloki: zajęcia nauki języka obcego, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym. Każda z grup będzie miała maksymalnie 25 osób, a rekrutacja do nich rusza już jutro 22.09 i kończy się 26.09. Aby dziecko mogło wziąć udział w zajęciach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i zanieść go wraz z dokumentami do szkoły, do której uczeń uczęszcza. W projekcie biorą udział następujące placówki:

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Duczkach,
  • Gimnazjum w Ossowie,
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza,
  • Gimnazjum w Czarnej,
  • Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie,
  • Szkoła Podstawowa w Czarnej,
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie,
  • Sportowe Gimnazjum Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków.

Na realizację projektu Gmina Wołomin otrzymała 196,080,00 zł. Na każdą ze szkół przypada niecałe 25 tys. zł.

Opublikowano