Spotkanie konsultacyjne z Romanem Smogorzewskim

W zeszły piątek 19.09 o godzinie 18:00 odbyło się spotkanie Prezydenta Legionowa z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w sali widowiskowej Ratusza. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać o Programie Współpracy Gminy Legionowo w 2015 roku z organizacjami. Konsultacje tego projektu potrwają jeszcze do 26.09. br.

Oprócz Romana Smogorzewskiego podczas spotkania można było również zobaczyć Ewę Milner-Kochańską, która jest naczelnikiem Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych oraz Ewę Sobierajską, Głównego Specjalistę do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Wszyscy, którzy przybyli na spotkanie mogli zadawać pytania Prezydentowi. Poruszano między innymi temat rehabilitacji dzieci ze zdiagnozowanym spectrum autyzmu czy wpisania do projektu zadań związanych z profilaktyką uzależnień ale i niepełnosprawności intelektualnej. Do Urzędu Miasta wpłynęły też uwagi dotyczące programu ze strony takich organizacji jak między innymi Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Legionowskiej Akademii Sportów Walki czy Stowarzyszenia Lepsze Dziś, ale podczas spotkania każdy mógł zgłosić swoje spostrzeżenia.

Opublikowano