Stacje Veturilo zaopatrzone w monitoring

Z uwagi na liczne akty dewastacji czy próby kradzieży rowerów ze stacji firma ochroniarska, która na co dzień patroluje stacje może je teraz oglądać za pomocą kamer monitoringu, które zostały już zainstalowane przy 20 stacjach. 

Niestety, stacje Veturilo w Warszawie padają czasem celem wandali i złodziei. Dlatego teraz oprócz standardowego nadzoru stacji dołączono również monitoring. Na razie jest on przy 20 stacjach, ale planuje się ich zamontować więcej. Jeszcze do końca roku kolejne kilkanaście stacji będzie zaopatrzone w kamery, a po nowym roku dojdzie ich około 10.

Na razie monitoring jest przy stacjach, które najbardziej narażone są na akty wandalizmu. Wybrano je na podstawie raportów i statystyk przeprowadzonych przez specjalistów. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, będzie można je przenieść w inne miejsce. Dzięki temu rozwiązaniu z pewnością będzie można częściej zapobiegać nieprzyjemnym sytuacjom. W chwili gdy pracownik ochrony zauważy niepokojące zdarzenie na jednej ze stacji będzie mógł szybko powiadomić odpowiednie służby i funkcjonariusze znajdujący się najbliżej będą mogli interweniować.

Opublikowano