„Wołomińscy odkrywcy przyrody”

Od 2.10 w gminie Wołomin ruszają nowe zajęcia pozalekcyjne. Udział w spotkaniach może wziąć każdy przedszkolak i uczeń podstawówki mieszkający na terenie gminy, który otrzyma zgodę rodzica lub prawnego opiekuna. Zajęcia są bezpłatne.

Akcja skierowana jest dla wszystkich dzieci, które lubią obcować z przyrodą. Prowadzącym zajęcia będzie Dariusz Gerard Zawicki, który jest dziennikarzem, przyrodnikiem i popularyzatorem nauki z dziedziny dziedziny przyrody. Zajęcia z dziećmi będą się odbywać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w każdy czwartek od 17:00 do 18:00, począwszy od 2.09. Koniec zajęć przewidziany jest na 18.10. Niektóre ze spotkać odbywać się w będą w terenie na terenie gminy w soboty. Aby móc uczestniczyć w zajęciach dzieci powinni mieć pisemną zgodę opiekuna. Wcześniej należy zapoznać się również z regulaminem. Zajęcia prowadzone w ramach akcji „Wołomińscy odkrywcy przyrody” są bezpłatne.

Opublikowano