Ulica Prymasowska w Legionowie wreszcie będzie wyremontowana

Koszt całej inwestycji to około 1,8 mln zł. Ale połowa, czyli 900 tys. zł. ma być dofinansowana z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wstępnie wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Ulica Prymasowska będzie modernizowana na odcinku od ulicy Maczka I do ulicy Lwowskiej. Jezdnia zostanie utwardzona i położona z kostki na całej długości. W tym samym kolorze zostaną zrobione zatoki parkingowe i wjazdy na posesje. Też z kostki, ale w nieco w innym kolorze będzie zrobiony chodnik z jednej strony. Na wybranych odcinkach pojawi się też ekologiczna ścieżka rowerowa. Oprócz dofinansowania ze strony RPOWM Legionowo w budżecie miasta uwzględniło na ten cel 215 tys zł.

Opublikowano