Drugi kierunek studiów znów bezpłatny

Już jutro, 1.10.14 wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie. Drugi i każde kolejne kierunki studiów będą bezpłatne, nawet dla studentów, którzy zaczęli studia w roku akademickim 2013/1014.

Jutro studenci wracają na uczelnie. Wielu z nich przez długi czas obawiało się, że za kolejne kierunki studiów będą musieli płacić. Kiedy wprowadzono tę ustawę o płatnych studiach na drugim i kolejnych kierunkach swoje niezadowolenie pokazywali nie tylko studenci, ale całe społeczeństwo.

Na szczęście zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z kwietnia studenci, którzy chcą podjąć kolejne kierunki studiów od tego roku akademickiego nie muszą za nie płacić. TK stwierdził, że jest to niezgodne z prawem.

Ale to nie jedyne zmiany, które wprowadzono. Od teraz studenci, którzy nie mają zapisanych opłat w umowie student-uczelnia nie muszą ich uiszczać. Kolejna zmiana dotyczy przyznawania stypendium. Jeżeli student uzyskał stypendium od organizacji pozarządowej, to nie jest ono liczone do dochodu kiedy ubiega się również o stypendium socjalne w swojej uczelni.

Ponadto Ministerstwo będzie chciała monitorować karierę absolwentów uczelni. Ma to pomóc w opracowaniu listy kierunków studiów, po których studenci łatwo znajdują prace oraz jakie kierunki studiów są najbardziej dochodowe.

Opublikowano