Rtęciowy problem – rozwiązany

Od 1 października 2014 r. mieszkańcy Legionowa mogą bezpłatnie oddawać termometry rtęciowe do punktu zbiórki w Urzędzie Miasta Legionowo. Termometr umieszczony w szczelnym pojemniku (np. w zamkniętym słoiku) należy dostarczyć do Działu Gospodarki Odpadami na parterze (stanowisko 1 i 2) i przekazać pracownikowi urzędu. Będą one gromadzone w specjalistycznym pojemniku i przekazywane firmom mającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Punkt zbiórki termometrów powstał jako uzupełnienie Systemu Gospodarki Odpadami w Legionowie w związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez mieszkańców pracownikom Referatu Ochrony Środowiska.

źródło: UM Legionowo

Opublikowano