Wotum zaufania dla Ewy Kopacz

W środę krótko po godzinie 20 Sejm udzielił wotum zaufania premier Ewie Kopacz. Za oddało głosy 250, przeciwko było 180 posłów, 3 wstrzymało się od głosu.Większość bezwzględna wynosiła 225 posłów.Sejm bezwzględną większością głosów udzielił wotum zaufania Radzie Ministrów. Zanim doszło do głosowania w Sejmie odbyła się burzliwa debata.

Opublikowano