Leśna Ścieżka Edukacyjna

Po wielu konsultacjach z Nadleśnictwem i Gminą Jabłonną udało stworzyć się szlak edukacyjny w lesie od strony ulicy Zegrzyńskiej w Legionowie. Uroczyste otwarcie odbędzie się we wtorek 7.10. o godzinie 10:00.

Szlak edukacyjny ma długość 5 km. Na trasie znajdują się tablice, na których zawarte są informacje dotyczące Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Z uwagi na przedszkolaki utworzono dodatkową trasę, nieco krótszą.

Spacer nową ścieżką zarówno samotnie jak i w zorganizowanej grupie szkolnej dostarczy nam wielu informacji na temat lasu i zbiornika wodnego, który się w nim znajduje. Z tablic dowiemy się też o gatunkach chronionych, które w naszym lesie się znajdują. Dzieci podczas wycieczek nauczą się, jak powinno się zachowywać w lesie a także dlaczego należy pamiętać o ochronie przyrody. Szlak oczywiście dostępny jest dla wszystkich.

Opublikowano