Skandal w Szkole Podstawowej Nr 16 na Kabatach.

Wszystko zaczęło się na lekcji języka polskiego w szkole podstawowej nr 16. Nausczycielka do lekcji o samogłoskach i spółgłoskach przygotowała materiały, które rozdała siedmiolatkom. Materiały po wykonaniu zadania dzieci wkleiły do zeszytów. I nie było by w tym nic nadzwyczajnego ale taksty zawierały wulgaryzmy.

„Pier***** się Hitlerze”, „Idź pierd***** swoją matkę!-„, „Cześć rasiści”, to tylko niektóre ze zdań przygotowanych przez nauczycielkę.

Mimo natychmiastowej reakcji rodziców, dyrekcja szkoły jedyne co zrobiła to przeprosiła i obiecała obserwację rzeczonej nauczycielki. Rada rodziców uważa jednak, że sprawa powinna tradić do kuratorium lub urzędu dzielnicy. Zdaniem rodziców naruszono ustawę o systemie oświaty oraz złamano przepisy Karty Nauczyciela.

fot. haloursynow.pl

Opublikowano