Nowe możliwości w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „Legionowo”

W zeszły piątek 3.10 w PEC został uroczyście podpisany Akt Erekcyjny oraz wbudowany kamień węgielny pod kotły kogeneracyjne, co daje spółce dużo więcej możliwości. Jest to największa inwestycja Ciepłowni na przestrzeni wielu lat.

Kamień najpierw został poświęcony przez proboszcza parafii Matki Bożej Fatimskiej, księdza Tomasza Chciałowskiego. Oficjalna uroczystość wbudowania kamienia węgielnego odbyła się w piątek. Dzięki temu Ciepłownia oprócz ciepła będzie mogła również wytwarzać energię elektryczną. W ciągu roku w Legionowie pojawią się trzy silniki gazowe. Moc elektryczna wyniesie 6,0 MW, tyle samo co moc cieplna. Na terenie Ciepłowni pojawi się też kocioł gazowy o mocy 8MW. W ramach tej inwestycji zostanie zbudowana linia gazowa z Wieliszewa o długości 4 km oraz sieć instalacji gazowych.

Koszty związane z tym przedsięwzięciem wynoszą około 30 milinów złotych, większość z nich, dokładnie 75 % pochodzi z pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA. Planowane rozpoczęcie produkcji prądu przez PEC to początek 2016 roku.

Opublikowano