Wojciech Jan Borowik

Wojciech Jan Borowik urodził się 24 czerwca 1956 roku w Warszawie. Aktualnie pełni funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa – organizacji założonej przez dawnych działaczy opozycji i podziemia solidarnościowego. W latach 1975-1980 student Uniwersytetu Warszawskiego: 1975-1979 Wydział Prawa i Administracji (absolutorium 1979), 1979-1980 Instytut Historyczny; absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, Wydział Prawa (2004).
W okresie od 1988-1990 działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, 1989-1990 redaktor naczelny i dziennikarz organu PPS „Robotnik”; przeciwnik obrad Okrągłego Stołu. Koordynator kampanii KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie w woj. legnickim podczas wyborów w VI 1989. 1989-1990 wicedyrektor Biura KO przy Przewodniczącym „S” L. Wałęsie; wiosną 1990 krajowy koordynator kampanii komitetów obywatelskich „S” w wyborach samorządowych (z Ludwiką Wujec i Wojciechem Onyszkiewiczem); członek Zarządu Fundacji Obywatelskiej założonej przez L. Wałęsę. W 1991 sekretarz biura Koła Parlamentarnego Solidarności Pracy. 1990-1991 inicjator i współzałożyciel ROAD, członek Biura Organizacyjnego i Krajowego Komitetu Wykonawczego. 1991-1992 wiceprzewodniczący Ruchu Demokratyczno-Społecznego. W 1992 inicjator powstania Unii Pracy i do 1997 jej wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych (z partii wystąpił w 2004).

 

Opublikowano