IV Warszawskie Dni Techniki

Akcja odbędzie się w przyszłym tygodniu od 22.10 do 24.10. W tych dniach będziemy mogli bliżej zapoznać się z techniką samochodową, lotniczą i zastosowaniem laserów.

Na wydarzenie zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Warszawy, a w szczególności uczniowie. Celem Warszawskich Dni Techniki jest promowanie współczesnych osiągnięć przemysłu, ale też uczelni technicznych i instytutów badawczych. Akcja ma też na calu zachęcić zainteresować młodzież technicznymi kierunkami na studiach.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w różnych wykładach o laserach, samolotach czy samochodach, spotkaniach w najważniejszych ośrodkach techniki, zapoznają się też z najnowszymi zastosowaniami techniki w laboratoriach Politechniki Warszawskiej czy Wojskowej Akadami Technicznej. Oprócz tego odbędzie się też wystawa „Czołgi i pojazdy zdalnie sterowane”.

Organizatorem IV Warszawskich Dni Techniki jest Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, a honorowym patronatem Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent miasta stołecznego Warszawy i Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki.

Opublikowano