IBM wprowadza narzędzie do walki z wirusem ebola

Firma IBM uruchomiła we współpracy z miejscowym rządem platformę technologiczną umożliwiającą łatwą komunikację pomiędzy obywatelami a władzami na tematy dotyczące epidemii eboli.
Urządzenia połączone ze sobą w sieć będą działały jak superkomputer lub grupa superkomputerów i pomogą w walce z wirusem, zbierając i analizując komunikaty nadawane na różne sposoby: radiowe, tekstowe i telefoniczne.
Komunikaty radiowe zachęcają ludzi do używania systemu, a sieć telefonii komórkowej Airtel uruchomiła darmowy numer, pod który mieszkańcy Sierra Leone mogą wysyłać wiadomości tekstowe informujące o potencjalnych nowych ogniskach eboli.

źródło: x-news

Opublikowano