Mitsubishi świętuje dobre półrocze

Firma Mitsubishi Motors Corporation opublikowała wyniki finansowe i handlowe za pierwsze półrocze roku finansowego 2014, kończącego się 31 marca 2015, a także zaktualizowaną prognozę dotyczącą całego roku. Od kwietnia do końca września przychody ze sprzedaży wzrosły o 11%, zysk operacyjny zwiększył się o 23% a firma zanotowała aż 30% wzrost zysku netto. W tym okresie sprzedano 521.000 samochodów – o 4% więcej, niż w pierwszej połowie poprzedniego roku fiskalnego. Wyższą sprzedaż odnotowano na 4 z 5 głównych rynków: w Ameryce Północnej (+27%), Europie (+15%), Azji (+2%) i na pozostałych rynkach (+1%), a w Japonii liczba sprzedanych aut spadła o 14%. W skorygowanej prognozie na cały rok zmniejszono zakładaną liczbę sprzedanych samochodów i przychody ze sprzedaży, przy niezmienionym poziomie zysku.

Wyniki finansowe

Mitsubishi Motors odnotowało skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1.035,1 miliarda jenów w ciągu pierwszej połowy roku finansowego 2014 (od 1 kwietnia do 30 września 2014), co oznacza wzrost o 11% lub 106,1 miliarda jenów w stosunku do pierwszej połowy poprzedniego roku finansowego.

Firma MMC uzyskała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 62,7 miliarda jenów, poprawiając o 23%, czyli o 11,9 miliarda jenów wynik osiągnięty w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przyczyniły się do tego zmiany w proporcjach sprzedaży poszczególnych modeli, a także obniżka kosztów, czy korzystne zmiany kursów walutowych.

Łącznie z rosnącymi dochodami pozaoperacyjnymi wynikającymi z korzystnych transakcji walutowych i z udziału w zyskach innych firm, MMC osiągnęło zysk prosty przed opodatkowaniem w wysokości 73,6 miliardów jenów, co stanowi wzrost o 21% lub 12,6 miliarda jenów w porównaniu do pierwszego półrocza roku finansowego 2013. Zysk netto w omawianym okresie wzrósł do 60,9 miliardów jenów, co stanowi wzrost o 30% lub o 14,2 miliarda jenów więcej, niż przed rokiem.

Sprzedaż detaliczna

Japonia: w omawianym okresie sprzedano 57.000 samochodów, co oznacza spadek o 14%, czyli o 9.000 sztuk w porównaniu z pierwszym półroczem roku 2013. Przyczyniły się do tego długoterminowe konsekwencje wzrostu obciążeń podatkowych.

W Stanach Zjednoczonych, gdzie rynek samochodowy jest w bardzo dobrej kondycji, sprzedaż najważniejszego modelu – Outlander Sport (na niektórych rynkach znanego jako ASX lub RVR) – zwiększyła się w porównaniu z pierwszym półroczem 2013, wzrosła także sprzedaż nowych modeli Outlander i Mirage (na niektórych rynkach znanego jako Space Star), które trafiły do salonów dealerskich w zeszłym roku, co przełożyło się na sprzedaż w całym regionie wynoszącą 57.000 samochodów w pierwszym półroczu, a to oznacza wzrost o 27%, czyli o 12.000 sztuk w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku.

W Europie sprzedano 104.000 samochodów, co oznacza przyrost o 15%, czyli o 13.000 sztuk. Mimo słabej koniunktury wynikającej z niestabilnej sytuacji politycznej w Rosji, gdzie odnotowano spadek sprzedaży rok do roku, sprzedaż w całym regionie została wzmocniona przez inne czynniki, w tym przez rosnącą sprzedaż w Europie Zachodniej, głównie w krajach, gdzie oferowany jest Outlander PHEV, co w sumie pozwoliło zakończyć pierwsze półrocze 2014 solidnym wzrostem sprzedaży na Starym Kontynencie.

W Azji sprzedaż osiągnęła 167.000 samochodów, co oznacza wzrost o 2% lub 4.000 sztuk w porównaniu z pierwszym półroczem roku finansowego 2013. Rynek tajlandzki powraca do zdrowia bardzo powoli i pozostaje w stagnacji, co doprowadziło do spadku sprzedaży, ale ogólną sytuację przeciwważyły silne wzrosty na rynku chińskim, osiągnięte głównie przez GAC Mitsubishi Motors Corporation.

Inne rynki: w innych regionach świata sprzedano ogółem 136.000 samochodów, uzyskując wzrost rok do roku na poziomie 1%, czyli 2.000 sztuk. Mimo spadków sprzedaży w Australii i Nowej Zelandii, wzrosty na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce Łacińskiej pozwoliły uzyskać ogólny przyrost sprzedaży na tych rynkach.

źródło: mat. prasowe

Opublikowano