Transport dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Warszawa zapewnia wyborcom z niepełnosprawnością ruchową bezpłatny transport do lokalu obwodowej komisji wyborczej w dniu 16 listopada 2014 roku.  Zgłoszenia chętnych przyjmowane są telefonicznie.

Urząd m. st. Warszawy – jak zwykle podczas wyborów – zapewnia osobom niepełnosprawnym ruchowo bezpłatny transport specjalistyczny od miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego miejsca), do lokalu wyborczego i z powrotem. Osoby niepełnosprawne, które głosują w lokalu dostosowanym do ich potrzeb, a nie mają możliwości dojazdu, mogą liczyć na pomoc miasta. Urząd zapewnia specjalistyczny transport realizowany w systemie „od drzwi do drzwi”, czyli osoba niepełnosprawna objęta jest usługą od drzwi mieszkania, do lokalu wyborczego i z powrotem.

Zamówienia przyjmowane są codziennie (od poniedziałku do soboty) w godz. 8.00-16.00 pod nr telefonu 22 870-08-08. Osoby dzwoniące po godzinie 16.00 proszone są o nagranie na automatycznej sekretarce informacji pozwalających skontaktować się z nimi w dniu następnym.

Opublikowano