Rosyjskie, śmieciowe obligacje

obniżka ratingu Rosji
W ocenie agencji ratingowej Fitch, wiarygodność kredytowa Rosji spadła z BBB do BBB-. Jedno „oczko” niżej dla rosyjskich aktywów równać się będzie ratingowi śmieciowemu.

Taka wycena oznaczać będzie, że duża część banków inwestycyjnych i funduszy zacznie się wyzbywać rosyjskich papierów z dwóch powodów. Po pierwsze, zapisy regulaminów wielu z nich nie pozwalają na posiadanie takich spekulacyjnych aktywów. Po drugie, z oczywistych pobudek inwestycyjnych, nie będą chciały trzymać portfela skażonego papierami o wątpliwej wartości i takich samych możliwościach jej wzrostu.

Rynek już uważa rating Rosji za śmieciowy

Mimo, że rating BBB- jest o stopień wyżej od śmieciowego, to rynek już traktuje Rosję, jakby miała spekulacyjną ocenę aktywów. Najbardziej dobitnie świadczy o tym rynek CDS-ów, czyli pochodnych instrumentów zabezpieczających spłatę zadłużenia (credit default swap, czyli swap ryzyka kredytowego). Ubezpieczenie rosyjskiej obligacji na wypadek niewypłacalności w okresie 5 lat jest droższe od początku roku o 61 pkt bazowych (obecnie 538 pkt). Tym samym są to papiery o 5 stopniu ryzyka, najmniej wiarygodne na świecie.

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *