Niekonwecjonalny konkurs na Zastępce Burmistrza Radzymina

Burmistrz Radzymina ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Burmistrza Radzymina w wymiarze czasu pracy: pełny etat

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

1. Wymagania niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych, 
 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane) lub w zakresie ekonomii, prawa lub zarządzania, 
 • co najmniej 6 letni staż  pracy, 
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem, 
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie, 
 • prawo jazdy kat. B, 
 • cieszenie się nieposzlakowaną opinią, 
 • uczciwość, sumienność i pracowitość, 
 • cechy i umiejętności interpersonalne konieczne do pełnienia stanowiska kierowniczego.

2. Wymagania dodatkowe: 

 • znajomość specyfiki i lokalnych uwarunkowań dla utrzymania i rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej gminy  Radzymin, 
 • doświadczenie w budżetowaniu, kosztorysowaniu i zarządzaniu projektami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres e-mail: burmistrz@radzymin.pl do dnia 18 stycznia 2015 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: radzymin.pl.

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *