Leasing – zarys wstępu do podstaw

leasing
Nosząc się z zamiarem wzięcia leasingu, warto znać kilka podstawowych pojęć, żeby odpowiednio zrozumieć warunki i zasady na jakich można z niego skorzystać. Radio Hobby wyjaśnia kilka pojęć z zakresu tej formy finansowania.

Określenia, bez których nie ruszymy na przód to „leasingodawca” i „leasingobiorca”. Ten pierwszy finansuje przedsięwzięcie i pozostaje właścicielem leasingowanej rzeczy. W trakcie trwania umowy oddaje leasingobiorcy (korzystającemu) określony w umowie przedmiot w zamian za wynagrodzenie w postaci rat leasingowych. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że nie dochodzi do przeniesienia własności przedmiotu – należy on cały czas do leasingodawcy, jedynie udostępniającego daną rzecz.

Ten trzeci

W strukturę podmiotów zaangażowanych w leasing może zostać wpleciony również zbywca rzeczy, czyli podmiot, który sprzedał ją firmie leasingowej.

Oto główni aktorzy stosunku leasingu, który błędnie często porównuje się do umowy wynajmu długoterminowego. Co prawda jest między tymi umowami kilka zbieżności, jednak są to odmienne konstrukcje prawne. Podstawowe różnice znajdują przede wszystkim odbicie w rachunkowości firmy. Ponadto odmienny jest stopień odpowiedzialności firmy korzystającej z przedmiotu – w tym wypadku najczęściej samochodu. Zazwyczaj z umową najmu wiążę się całościowa obsługa floty pojazdów, której koszty ponosi firma je udostępniająca. Leasing najczęściej takich opcji nie przewiduje. W zamian za to, na ogół, niższa jest cena wykupu pojazdu po zakończeniu okresu leasingowania.

Aby dowiedzieć się, co i na jakich zasadach można leasingować, zapraszamy do dalszej lektury zakładki Pieniądze.

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *