Amputacja stóp procentowych o 50 punktów bazowych

cięcie stóp
Decyzją Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe na marcowym posiedzeniu zostały znacząco obniżone – w końcu.

Radcy Narodowego Banku Polskiego zdecydowali na trzecim posiedzeniu w 2015 roku, o odważnym cięciu stóp procentowych i wreszcie zrobili, co już dawno należało. Obcięcie stóp procentowych o 50 punktów bazowych, ustaliło główną stopę procentową na 1,5 proc. To pierwsza obniżka stóp w tym roku i od razu taka rozsądna.

Raty w dół

Takie radykalne cięcie oznacza radosne czasy dla posiadaczy bankowych zobowiązań w polskich złotych. Raty wszystkich złotowych kredytów o zmiennej stopie oprocentowania spadną, niektóre nawet znacznie. To samo tyczy się kart kredytowych, których maksymalne oprocentowanie wyznaczone jest przez czterokrotność stopy lombardowej.

Najprawdopodobniej Radców ośmieliło tempo zmian cen, które od pewnego czasu utrzymuje się na ujemnym poziomie. Tym samym znacznie odbiega od celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.). Deflacyjną, wychłodzoną gospodarkę trudno jest przegrzać nawet tak znaczącym impulsem zwiększenia podaży pieniądza.

Stopy procentowe NBP po marcowej obniżce wynoszą:
referencyjna: 1,5 proc.
lombardowa: 2,5 proc.
depozytowa: 0,5 proc.
redyskonta weksli: 1,75 proc. 

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *