Legionowo: trzecioklasiści uczą się 1 pomocy

Wielu ludzi nie zna zasad pierwszej pomocy, ale każdy powinien wiedzieć chociaż podstawy. Właśnie dlatego  Zespół Szkół Nr 1, w styczniu rozpoczął już piątą edycję akcji – PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie III szkoły podstawowej.

Na początku uczniowie 3 klasy SP z Zespołu Szkół Nr. 1 zapoznali się z pracą strażaków, która dotyczy nie tylko gaszenia pożarów ale także np. pomocy w wypadkach drogowych i właśnie dlatego powinni znać świetnie pomoc przedmedyczną.

Gdy ciekawość uczniów dotycząca pracy strażaków została zaspokojona, przyszła kolej na pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadziła go Karolina Wojciechowska, czyli ochotnik straży pożarnej a także, co chyba najważniejsze ratownik medyczny. Na fantomach odbyła się krok po kroku prezentacja w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej. Następnie część z uczniów mogła sama wykonać na fantomie masaż serca. Zapoznali się oni także z działaniem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED), czyli specjalistycznego skomputeryzowanego urządzenia. Jego działanie polega na prowadzeniu osoby ratującej życie za pomocą poleceń głosowych i wizualnych przez procedurę bezpiecznego udzielenia pomocy w sytuacji zagrażającej życiu człowieka.

Co warto dodać młodzież zapoznała się także z podstawowym sprzętem, strażackim, jaki posiadają w torbie medycznej, która jest elementem niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy.

(źródło strony)

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *