Nie pechowa trzynastka a ambitna dziesiątka prężnie działająca na rzecz seniorów

Legionowska Rada Seniorów jest przedstawicielstwem organizacji reprezentujących środowiska seniorów, emerytów, rencistów oraz instytucji realizujących na ich rzecz zadania. Celem działania Rady jest integracja i wspieranie środowiska seniorów oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tej grupy na zewnątrz.

Do zadań Rady należeć będzie m.in. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej, podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury i edukacji, opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji seniorów, doradztwo w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych.

 

W skład Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie powołane zostały następujące osoby:

1) Pani Ewa Milner-Kochańska – przedstawiciel Prezydenta Miasta Legionowo.

2) Pani Anna Brzezińska – przedstawiciel Prezydenta Miasta Legionowo.

3) Pan Tadeusz Szulc – przedstawiciel Rady Miasta Legionowo.

4) Pani Danuta Ulkie – przedstawiciel Rady Miasta Legionowo.

5) Pan Roman Biskupski – przedstawiciel organizacji pozarządowej.

6) Pani Krystyna Drążewska – przedstawiciel organizacji pozarządowej.

7) Pan Wiesław Jakubczak – przedstawiciel organizacji pozarządowej.

8) Pan Mieczysław Kolasiński – przedstawiciel organizacji pozarządowej.

9) Pani Hanna Przymusińska – przedstawiciel organizacji pozarządowej.

10) Pani Dorota Łukasik – przedstawiciel organizacji pozarządowej.

 

            Podczas inauguracyjnego spotkania nowopowołanej Rady Seniorów wybrano Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady. Przewodniczącym został Pan Roman Biskupski, Sekretarzem Pani Krystyna Drążewska. Pani Danuta Szczepanik opowiedziała zebranym
o dokonaniach rady dawnej kadencji oraz zaproponowała współpracę Rady Seniorów z Radą Działalności Pożytku Publicznego

Obsługę Rady Seniorów sprawuje Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Naczelnik Wydziału Pani Ewa Milner-Kochańska.

tekst:Ewa Milner-Kochańska

zdjęcia:Dominik KubalskiIMG_7364 IMG_7379 IMG_7397 IMG_7392 IMG_7381 IMG_7375

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *