W naszym województwie powstanie „think tank”

Aby jeszcze lepiej usprawnić monitorowanie i rozwój finansowanych inwestycji, Urząd Marszałkowski postanowił rozpocząć pracę nad stworzeniem Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego.

Mazowieckie Obserwatorium terytorialne ma być odpowiedzialne za monitorowanie całości województwa. Ma być także wsparciem dla samorządu, w zakresie na przykład przyznawaniu dotacji unijnych dla gmin czy miast na terenie Mazowsza, co pozwoli lepiej rozdysponować fundusze wykorzystywane na rozwój lokalnych działań.

Jednak główną zasadą ma być właśnie analiza, badania na terenie Mazowsza. Ma śledzić zmiany społeczne, gospodarcze czy przestrzenne zachodzące na terenie województwa, aby dać jasny sygnał Zarządowi Województwa w co najlepiej zainwestować fundusze.

Obecnie wszystkie regiony w Polsce są zobowiązane do stworzenia regionalnych obserwatoriów terytorialnych (wg zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020). MOT to odpowiedź na te zapisy. Według pomysłu Obserwatorium ma się wręcz stać swoistym „think tankiem”.

logo-mazowsze

Co to „think tank”?

Z założenia jest to niezależny komitet doradczy,  mający charakter organizacji non-profit. Zajmujący się on różnymi badaniami i analizami spraw publicznych, np. w zakresie gospodarki. Owe „think tanki” sa bardzo popularne za granicą, w szczególności w USA. Dzięki ich działalności możliwe jest dogłębna analiza danych problemów i przeciwdziałanie im.

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.