Środy z funduszami europejskimi w Radiu Hobby

Środy z funduszami europejskimi w Radiu Hobby o godzinie 14:15. Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób zdobyć dofinansowanie na swoją działalność słuchaj naszej audycji i sprawdzaj co dzieje się na naszej stronie!

Osoby bezrobotne:

Powiatowe Urzędy Pracy wciąż dysponują pulą jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. W chwili obecnej można się ubiegać o przyznanie dofinansowania do wysokości równej  22.686,84 zł. Środki te mają formę pomocy bezzwrotnej, aczkolwiek przyznawane są pod pewnymi warunkami i nie na wszystkie typy przedsięwzięć. Generalnie z możliwości dofinansowania wykluczone są przedsięwzięcia związane z transportem oraz co za tym idzie z zakupem środków transportu. Musimy pamiętać, iż kwota 22 686,84 złotych to ta zwana górna granica dofinansowania o jaką można występować, a kwota ta może ulec zmianom w zależności od wyniku oceny złożonego przez nas wniosku. Kwota ta nie może być także przeznaczona na prowadzenie bieżącej działalności firmy i opłacanie podatków, składek ZUS, czy też innych tego rodzaju wydatków. Dofinansowanie jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych z Powiatowych Urzędach Pracy. Pamiętajmy, że złożenie stosownego wniosku o udzielenie tej formy pomocy nie jest równoznaczne z przyznaniem nam dofinansowania, a założenie firmy może nastąpić jedynie po podpisaniu przez nas stosownej umowy z Urzędem Pracy. Przyznane środki możemy wykorzystać na zakup sprzętu służącego wyposażeniu firmy lub biura, zakup sprzętu komputerowego, licencji czy też oprogramowania. W przypadku niektórych Urzędów Pracy istnieje możliwość pokrycia z przyznanej puli środków kosztów zakupu strony internetowej lub nawet adaptacji pomieszczeń na potrzeby firmy. Podpisanie umowy i otrzymanie dotacji obliguje nas do założenia firmy będącej jednoosobową działalnością gospodarczą, która będzie nieprzerwanie funkcjonować przez przynajmniej 12 miesięcy od daty jej powstania.

Przedsiębiorcy:

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim ogłosił nabór wniosków od  pracodawców na wsparcie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór dotyczy pracodawców zarejestrowanych lub posiadających siedzibę firmy na terenie Powiatu Nowodworskiego. Składając wniosek możemy uzyskać wsparcie na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, takich jak na przykład: kursy i studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, a także opracowanie dokumentu pozwalającego na określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego, rozumianego jako proces stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych pracowników.

Wysokość dofinansowania została uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa. Firmy zatrudniające do 10 osób, czyli tzw. mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kształcenia ustawicznego, aczkolwiek nie przekraczającej blisko 11 300 złotych rocznie na pracownika. Pozostali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o sfinansowanie do 80 % kosztów kształcenia.

Odbiorcami projektu, czyli osobami korzystającymi z kształcenia mogą być pracownicy firmy, którzy przekroczyli 45 rok życia. Niestety wnioski będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu środków, tak więc decyduje zasada kto pierwszy ten lepszy.

 

Opracowanie: S&W Consulting

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: sandwconsulting@poczta.onet.pl

 

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *