Środy z funduszami europejskimi w Radiu Hobby – 15.04.2015

W oczekiwaniu na konkursy organizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, a dotyczące dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, warto się przyjrzeć konkursom ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Pierwszy z ogłoszonych konkursów dotyczy Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2015 r.

Budżet ogłoszonego konkursu to blisko 1,6 mld złotych, z czego 140 mln zł zostało przeznaczone na wsparcie projektów z obszaru województwa mazowieckiego. Adresatami tego konkursu są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  Mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych (stąd skrót B+R czyli badania i rozwój) nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej  oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się  w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Dość ważnym udogodnieniem dla przedsiębiorców jest nowatorska formuła naboru wniosków. Przez większą część roku przedsiębiorca będzie mógł sam zdecydować, kiedy złożyć wniosek – ich nabór będzie prowadzony od 4 maja do 31 grudnia 2015 r.

Kolejną dość pozytywną zmianą, związaną z ogłoszonym konkursem jest namiastka „urynkowienia systemu wsparcia”, przejawiająca się w skróceniu czasu wydania decyzji dotyczącej udzielenia wsparcia do 60 dni od dnia złożenia przez przedsiębiorcę dokumentów.

Celem nadrzędnym podejmowanych działań jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Drugim konkursem ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju także w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), jest konkurs dotyczący wsparcia firm w zakresie prac rozwojowych, które  zwieńczone zostaną stworzeniem demonstracyjnych wersji nowych produktów w  programie „Demonstrator”. Centrum przeznaczyło na ten cel kwotę równą 500 mln zł.

Konkurs programu „Demonstrator” został organizowany w ramach Poddziałania 1.1.2 PO IR „Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej”. Dzięki wsparciu udzielonemu w ramach dotacji przyznawanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), firmy stawiające na innowacje będą mogły przetestować produkty, usługi oraz technologie, będące efektem prac badawczo-rozwojowych przed ich wprowadzeniem na rynek.

O dofinansowanie będą mogły się ubiegać zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Nabór wniosków będzie trwał od 7 maja do 22 czerwca br.

Ogłoszenie konkursu w ramach PO Inteligentny Rozwój poprzedził pilotażowy konkurs „Demonstrator + ”, który NCBR realizowało w 2013 roku. W jego ramach wsparcie z NCBR w wysokości ponad 420 mln zł uzyskało 45 projektów, a środki własne wniesione przez przedsiębiorców celem współfinansowania projektów wyniosły blisko 330 mln zł.

Opracowanie: S&W Consulting

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: sandwconsulting@poczta.onet.pl

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *