72 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Przed II wojna światową dużą cześć mieszkańców Polski, stanowili Żydzi. Jednak w czasach terroru hitlerowskiego zostali odgrodzeni i „zamknięci” w getcie. Dziś mija 72 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, czyli miejscu ich największej kaźni.

Żonkil

Symbolem owego powstania jest żonkil, który stał się symbolem szacunku i pamięci. Teraz w całej Warszawie prowadzona jest akcja społeczna „Żonkile”. Dlaczego?

Marek Edelman, co roku, w rocznicę powstania składał pod pomnikiem Bohaterów Getta bukiet tych żółtych kwiatów. Akcja ma na celu propagowanie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat powstania w getcie warszawskim.

W tym roku jest prawie 850 wolontariuszy, którzy rozprowadzają te symbole. Patronat Honorowy nad akcją „Żonkile” objął w tym roku Minister Edukacji Narodowej. Ambasadorami akcji w tym roku zostali: Maja Ostaszewska, Magdalena Cielecka, Monika Olejnik, Michał Piróg i Redbad Kljnstra.

Historia powstania

Powstania w getcie warszawskim rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 roku. Było pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie. W czasie powstania Niemcy zrównali getto z ziemią, niszcząc i paląc wszystko co napotkali. Skończyło się porażką 8 maja gdy samobójstwo popełnił przywódca powstania -Mordechaj Anielewicz wraz z grupą kilkudziesięciu żołnierzy ŻOB. Niektórym udało się uciec i przeżyć w tym – Markowi Edelmanowi, czyli ostatniemu dowódcy ŻOB.

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *