Legionowo: konkurs Matematyczno-Przyrodniczy

Święto Niepodległości w powiecie legionowskim
W Legionowie został zorganizowany konkurs przeznaczony dla najmłodszych intelektualistów.

Już po raz 2 Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, zaprosił dzieci do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy i Umiejętności Matematyczno-Przyrodniczych.

Konkurs odbył się wczoraj – 12 maja. Honorowy patronat nad zmaganiami uczestników objął starosta Jan Grabiec. W samym wydarzeniu wzięło udział ponad trzydzieścioro dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych działających na terenie powiatu legionowskiego.

Zwrócić uwagę trzeba na ciekawą formułę – zadaniem uczestników było nie tylko rozwiązywanie podstawowych zadań, ale także wykonywanie ćwiczeń w kilku dziedzinach, np.: obliczenia kalendarzowe, obliczenia zegarowe, zadania tekstowe, odczytywanie danych, obliczenia geometryczne.

Konkurs był bardzo dobrze przemyślany i zaplanowany. Zmagania uczniów podsumowała dyrektor Ewa Lewicka, a ufundowane przez powiat legionowski nagrody wręczył wicestarosta Jerzy Zaborowski.

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *