ZTM ściąga należności z zaległych mandatów.

 „Nie umarzamy roszczeń z urzędu!” ZTM wysyła wezwania przedsądowe do zapłaty zaległych mandatów.

Dłużnicy, którzy zwlekają z zapłatą mandatów mogą spodziewać się wezwania przedsądowego od Zarząd Transportu Miejskiego. Nie jest to forma zastraszenia jak często uważają „gapowicze” jest to przypomnienie o istniejącym długu oraz forma nakreślenia powagi sytuacji. Jazda na gapę to nic innego niż okradanie ZTM ale każdy może naprawić wyrządzoną szkodę i uregulować mandat. Często niezapłacenie mandatu wynika z zapomnienia o nim więc wezwania są potrzebne by przypomnieć o należności.

Oczywiście każdy z „gapowiczów” może wnioskować o przedawnienie. Analizując art. 117-125 k.c., aby ono nastąpiło, konieczne jest działanie ze strony dłużnika poprzez zgłoszenie zarzutu przedawnienia. Jeśli pasażer tego nie zrobi, ZTM może domagać się spłaty długu mimo upływu terminu, ponieważ przedawnienie nie jest określane „z urzędu”

Przypominamy ,że na popularnych w Legionowie liniach kolejowych „S” także obowiązują bilety ZTM i mandaty zdobyte w tym środku komunikacji także będą egzekwowane poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty.

fot. ZTM

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.