Legionowo;Certyfikaty Iso

Legionowo;Certyfikaty Iso

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przyznało ponownie Urzędowi Miasta Legionowo certyfikat w zakresie wykonywania zadań publicznych o znaczeniu lokalnym, wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w celu doskonalenia metod pracy, wszechstronnego rozwoju miasta
i zadowolenia mieszkańców wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 z terminiem obowiązywania do 28.05.2018 r. oraz certyfikat IQNet
Tegoroczny certyfikat jest dowodem utrzymania wysokich standardów narzucanych przez jednostkę certyfikującą oraz stałego podnoszenia jakości usług oferowanych przez miejski magistrat.
System Zarządzania Jakością wg nowej normy kładzie jeszcze większy nacisk na zadowolenie klienta oraz na tzw. powtórną ocenę dostawcy, co dla naszych mieszkańców oznacza usługi na najwyższym poziomie. Każdy z kontrahentów współpracujących z urzędem będzie musiał dostarczać swój towar bądź usługi w jak najlepszej jakości, w przeciwnym wypadku poprzez system ocen współpraca z nim nie będzie kontynuowana.
Równocześnie Urzędowi przyznano również certyfikat IQNet, który jest swojego rodzaju „międzynarodowym paszportem” uznanym niemal na całym świecie. Sieć IQNet czuwa nad rzetelnością i transparentnością procesu certyfikacji.

W czasie auditu nadzoru auditorzy PCBC zwrócili uwagę na : 1) zaangażowanie najwyższego kierownictwa Urzędu w doskonalenie jakości usług i satysfakcji pracowników,
2) nowy Ratusz-znaczne udogodnienie dla pracowników oraz mieszkańców w zakresie załatwianych spraw, oraz jako centrum kulturalno – rozrywkowe,
3) zaangażowanie Pełnomocnika ds. Zarządzania Danuty Szczepanik i Koordynatora ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym Ewy Milner-Kochańskiej.
4) zaawansowanie procesów informatyzacji Urzędu, wprowadzanie i doskonalenie pionierskich rozwiązań w tym obszarze,
5) realizowanie propozycji z poprzedniego auditu wewnętrznego,
6) bardzo małą liczbę skarg na pracę urzędników,
7) liczne działania mające na celu zwiększenie stopnia identyfikacji mieszkańców z miastem Legionowo-90% ankietowanych mieszkańców oceniło skojarzenia z miastem Legionowo jako bardzo pozytywne,
8) pozyskiwanie funduszy na podnoszenie kompetencji pracowników.

Tekst:Ewa Milner –certyfikaty IsoKochańska

Zdjęcia:Ewa Milner-Kochańska

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *