Legionowo:Nowa Rada Ławników

Legionowo:Nowa Rada Ławników

Ławnik sądowy w Polsce sprawuje funkcję społeczną w wymiarze sprawiedliwości. Określa się go również jako sędziego społecznego, który ma wpływ na ostatecznie wydany wyrok sądowy. Instytucja ławnika, określona w Konstytucji RP, znajduje rozwinięcie w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r.
w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej (Dz. U. Nr 23, poz. 174) dokonano wyboru członków Rady Ławniczej, która stanowi reprezentację ławników Sądu Rejonowego w Legionowie. wybranych na kadencję 2016 – 2019. W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli
i podlegają jedynie Konstytucji oraz innym ustawom. Postrzegani jako niezmiernie ważny

element kontroli społecznej, mają za zadanie czuwać nad tym, aby wyroki były nie tylko wydawane zgodnie z literą prawa, ale także sprawiedliwe w odbiorze opinii publicznej. Rola ławnika sądowego, czyli sędziego społecznego, jest niezmiernie ważna, przybliża obywatelom funkcjonowanie oraz organizację sądów powszechnych, jest pewnym czynnikiem kontrolującym działalność sędziów oraz ich niezawisłość.

Tekst i zdjęcie:   /- / Ewa Milner-Kochańska  Przewodnicząca Rady Ławniczej

DSC_1375

 

 

 

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *