Legionowo:Aktywni Niepełnosprawni dla Wspólnoty Lokalnej

Legionowo:Aktywni Niepełnosprawni dla Wspólnoty Lokalnej

Rekrutacja do nowego projektu dla osób niepełnosprawnych PODAJ DALEJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Realizacja projektu „Aktywni Niepełnosprawni dla Wspólnoty Lokalnej” ma za zadanie przyczynić się do rozwoju zróżnicowanych form aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz łączenia jej ze zdobywaniem wiedzy
w sferze działań obywatelskich. Realizacja projektu pozwoli również na zaangażowanie
w działania na rzecz aktywnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, w tym współpracę organizacji społecznych i obywatelskich w zakresie integracji społecznej osób z niepełnosprawnością z powiatu legionowskiego.
Podczas spotkań poruszane będą kwestie dotyczące przełamywania barier psychologicznych powodujących lęk przed „wyjściem z domu”; nabywania umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami; budowania własnego systemu wartości jako osoby niepełnosprawnej; wypracowywania umiejętności ułatwiających aktywne uczestnictwo
w życiu społecznym; zwiększanie umiejętności pełnienia ról społecznych, a często silnej woli w podejmowaniu aktywności społeczno – zawodowej, wzrost aspiracji życiowych przy dużej łatwości ulegania negatywnym wpływom w środowisku dysfunkcyjnym, zwiększania umiejętności poruszania się po otwartym ryku pracy. 

Tekst:Ewa Milner-Kochańska

emanio-arcus

Nabór jeszcze trwa!!!

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.