Kampania Społeczna „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina

Kampania Społeczna „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”

„Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” to akcja, która na nowo ma uświadomić każdemu z nas jakie mamy prawa. Powinniśmy pamiętać, że przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich, od organów władzy publicznej, przez osoby wykonujące zawód medyczny. Prawa pacjenta są zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  Każdy kto pracuje dokłada cegiełkę do służby zdrowia, bo jest ona dofinansowywana ze środków publicznych.

Dla przypomnienia wszystkim swoich praw rusza Trzecia Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”. prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Kampania składa się z trzech krótkich spotów:

  1. prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

https://youtu.be/hp60BZpCbsw

2. prawo pacjenta do intymności i godności oraz prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

https://youtu.be/lSFRxyfQZpI

3. prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

https://youtu.be/2OUtGFB-H9Q

Spoty mają przypominać o przestrzeganiu i poszanowaniu praw pacjenta. Spoty nie są za długie, a trafnie pokazują w czym rzecz.

Przeczytaj też: Legionowo:SpacerPoZdrowie

 

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.