Legionowo: Miejska Rada Seniorów

Miejska Rada Seniorów

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych w partnerstwie z Urzędem Miasta Legionowo i Miejską Radą Seniorów w Legionowie, zorganizowało dwudniową (19-20.10) Ogólnopolską Konferencję Rad Seniorów. Podczas konferencji „Zoom na rady seniorów. Masz radę, masz wpływ”. Członkowie rad seniorów, urzędnicy, przedstawiciele samorządów i eksperci dyskutowali nad tym, jak wspierać rozwój rad i ich współpracę z samorządami w sposób, który umożliwi radom realny wpływ na podnoszenie jakości życia osób starszych w gminie.

Pojawiły się tematy dotyczące m. in. projektowania przez rady i samorządy usług społecznych dla seniorów, roli rad w diagnozowaniu potrzeb osób starszych, a także o interpretacji zapisów prawnych, istotnych w kontekście powoływania i funkcjonowania rad seniorów.

Swoje wystąpienia podczas zjazdu Miejska Rada Seniorów zaprezentowali: Piotr Zadrożny Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo, Roman Biskupski Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie, Danuta Szczepanik Sekretarz Miasta Legionowo, Ewa Milner – Kochańska koordynatorka Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie, Ewa Sobierajska Główny Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wystąpienia koncentrowały się na głównych założeniach Rad Seniorów m.in. – dobre praktyki rad seniorów w projektowaniu usług społecznych dla osób starszych, konsultacji i uchwalaniu strategii polityki senioralnej, procedury realizacji inicjatyw lokalnych na przykładzie miasta Legionowa.

Po oficjalnej części konferencji goście mieli okazję zwiedzić: Park Zdrowia, siłownie plenerowe, Legionowskie Centrum Wolontariatu.

W Centrum Komunikacyjnym został odczytany wiersz lokalnego poety Witolda Hassa, działającego na rzecz wspólnoty lokalnej.

Spotkanie zwieńczył występ chórów Belcanto i Erin oraz pokazy tańca towarzyskiego zaprezentowanego przez legionowskich seniorów.

Z prowadzonych w całej Polsce badań wynika, że osoby starsze zbyt rzadko uczestniczą w życiu publicznym i angażują się obywatelko. Wydaje się, że rady seniorów są narzędziem, które może tę sytuację zmienić. Jednak mimo, że w Polsce istnieje niemal 2,5 tys. gmin, jedynie w kilkudziesięciu z nich funkcjonują rady seniorów.

Tekst:Ewa Milner-Kochańska

Zdjęcie;Ewa Milner-Kochańskarada-seniorow

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.