Efektywność pompy ciepła

Efektywność pompy ciepła

Efektywność pompy ciepła.

Efektywność pompy ciepła określa stosunek ilości ciepła przekazywanego ogrzewaniu (inaczej ilość ciepła na skraplaczu) do energii zużytej do napędzania pompy ( w uproszczeniu napędzenia sprężarki. W spółczynie ten przyjęto nazywać COP od angielskiego Coefficint Of Perfrormance _ czyli po polsku współczynnik wydajności.
Jak go liczymy:
Przykładowo:
– ilość energii potrzebnej do napędzenia pompy : 2 kW
-Ilość energii z dolnego źródła (ziemia, woda powietrze: 6 KW
– Całkowita energia (moc) grzewcza: 8 KW
– COP = moc grzewcza / pobór mocy elektrycznej
– współczynnik wydajności pompy: COP = 8 KW/ 2 KW = 4

Co oznacza, że 75% energii grzewczej mamy „za darmo” z otoczenia Współczynniki COP jest zwykle podawany z godnie z norma EN 255 lub EN 14511 dla parametrów 0°C na wejściu pompy ciepła z dolnego źródła i 35°C na zasilaniu systemu grzewczego.

Efektywność pompy ciepła

Jaką moc pompy potrzebujemy dla naszego domu?

Po pierwsze, ponieważ im mniejsza jest różnica pomiędzy temperaturą urządzenia grzewczego (grzejnika) a temperaturą źródła ciepła tym lepszy jest współczynnik wydajności, należy dążyć w miarę możliwości do zastosowania systemu ogrzewania pracującego przy możliwie niskiej temperaturze (35°C do 45°C). Niskie temperatury grzania maja przede wszystkim systemy powierzchniowe – podłogowe lub ścienne. Podczas projektowania instalacji należy znaleźć kompromis pomiędzy efektywnością działania instalacji pompy ciepła a kosztami inwestycji.

Przystępując do doboru mocy pompy ciepła, należy oszacować zapotrzebowanie na ciepło danego obiektu, uwzględniając moc potrzebna dla centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej. Dodatkowo należy uwzględnić takie urządzenia jak jacuzzi czy basen. Skąd wziąć te dane. Możemy skorzystać z wyliczeń znajdujących się w projekcie budynku lub obliczonego wskaźnika zapotrzebowania na energię podanego w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku – tak zwanego współczynnika Ek – wyrażającego zapotrzebowanie energii w kilowatogodzinach kWh na m² i rok. Możemy też skorzystać z uproszczonej metody mnożąc powierzchnie domu w m² przez wskaźnik zapotrzebowania na ciepło. Wskaźnik ten zależy od izolacji termicznej domu i wacha się w poniższych przedziałach

1. stare budynki bez ocieplenia > 80
2. budynki stare lub nowe słabo ocieplone (5cm) 60 – 70 3. budynki stare lub
nowe średnio ocieplone (10cm) 45 – 55 4. budynki stare lub nowe dobrze
ocieplone (>20cm) 35 – 45 5. dla nowych domów efektywnych energetycznie 15
–30 6. dla tak zwanych domów pasywnych 10

Powyższe rozważania dotyczą przede wszystkim gruntowej pompy ciepła (zasilanie z gruntu). Dla powietrznej pompy ciepła trzeba doliczyć grzałkę elektryczna, pracującą w mroźne dni.
Ale o tym w następnych odcinakach.
cdn

 

Przeczytaj też:  Pompa ciepła czyli jak ogrzać dom.

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.