Centrum komunikacyjne wydzierżawione

Centrum komunikacyjne wydzierżawione

Centrum Komunikacyjne wydzierżawione jest od początku stycznia 2017.

Już na początku stycznia 2017 r. konsorcjum spółek PEC i KZB przejmuje zarządzanie obiektami wybudowanymi w ramach Centrum Komunikacyjnego w Legionowie. Wczoraj (29.12) o godz. 14.00 został podpisany akt notarialny. Umowa została zawarta na 20 lat.

Przedmiotem dzierżawy są: budynek dworca z „Mediateką”, parking wielopoziomowy na os. Piaski oraz budowany parking od strony centrum miasta, nowo wybudowana część przejścia podziemnego od strony os.Piaski oraz teren na którym znajdują się przystanki autobusowe wraz z postojem taksówek.

Konsorcjum miejskich spółek zajmie się m.in. wynajmem lokali wewnątrz budynku dworca, ale ma obowiązek uwzględnienia wyników Raportu z konsultacji społecznych dotyczących przeznaczenia tych lokali. W umowie zapisano bezwzględny zakaz oddania ww. lokali na cele związane z prowadzeniem gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, jak również jakiejkolwiek innej działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, na działalność typu sex-shop lub polegającą na wprowadzaniu do obrotu substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw.”dopalaczy”. Dzierżawca jest zobowiązany do zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania dworca oraz zapewnienia możliwości prowadzenia działalności przez wszystkich przewoźników zbiorowego transportu pasażerów w sposób bezpieczny i zgodny z odrębnymi przepisami. Dzierżawca ma obowiązek zachowania przeznaczenia obiektu i musi działać na rzecz zwiększenia liczby osób korzystających z transportu zbiorowego. Umowa posiada zapis o obowiązkowym wprowadzeniu kas dworcowych.

 

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.